ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за www.eldorabags.com затова се стремим процесът по обработкатана Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.Настоящата политика за защита на личните данни урежда как Елдора 90 ЕООД, събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

 

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. В качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. 

 

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно! Предоставяйки Вашите лични данни на eldorabags.com, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Елдора 90 ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, ул. Дондуков 3, ЕИК 205653092,

e-mail: info@eldorabags.com

 

Кой има достъп до Вашите данни?

Данните, които събираме от посетителите и клиентите на eldorabags.com, се съхраняват в рамките на България. Достъп до данните има само компанията Елдора 90 ЕООД чрез нейните служители. Информация на трети страни(куриерски служби)се споделя, само за нуждите от предоставяне на нашите продукти.

 

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели!

 

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

 

Какви са Вашите права?

Всеки клиент на сайта eldorabags.com има следните права:

 

- право на достъп

Имате право да поискате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас.

- право на преносимост

Имате право да получите копие на информация, която съхраняваме за Вас.

- право на коригиране

Имате право да коригирате своите лични данни, в случай че имате регистриранпрофил.Ако се затруднявате, винаги може да се обърнете към нас за нанасяне на нужната корекция.

- право на изтриване

Имате право да заличите профила си(ако имате такъв)стига това да не противоречи на законови и счетоводни правила.

- право за възражение

Може да проявите възражение от получаването на маркетингови съобщения и да се отпишете от имейл бюлетина на магазина.

 

Как можете да приложите Вашите права?

Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по коректен и законен начин. Във всеки един момент може да се свържете с нас на имейл info@eldorabags.com и да проявите своето право! 

Ако смятате, че eldorabags.com обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган –„Комисия за защита на личните данни“.

 

Какви данни събираме при поръчка от www.eldorabags.com?

Ще обработваме следните лични данни:

- информация за контакт - име, адрес, имейл и телефонен номер;

- информация и история на плащанията; 

- информация за поръчките.

 

Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно: 

Уточнения по поръчки.

Потвърждаване на поръчки (при необходимост).

Изпълнение на поръчки.

Обработка на рекламации.

При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка или отправена рекламация.

Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.

Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.

Данните, предоставени от клиентите, не се използват за рекламни цели на eldorabags.com, освен ако клиент изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламна цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

 

Какви данни събираме за маркетинг цели?

Ще обработваме следните лични данни:

-информация за контакт: имейл адрес, телефонен номер, населено място, IP адрес;

-история на пазаруването;

-навигация в сайта и кликване на определени места - категории, продукти.

 

Обработването на Вашите лични данни се извършва чрез Вашето съгласие за получаване на рекламна и маркетингова информация.

Вашите данни се съхраняват, докато не оттеглите сами съгласието си. Ще се считате за неактивен клиент, ако не отворите нито веднъж пощата си в рамките на 3 месеца.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Информацията за клиентите се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство. Eldorabags.comпредприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

 

ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Елдора 90 ЕООД има право да променя и допълва условията в Декларацията за поверителност. Всяка промяна или допълнение влизат в сила от момента на публикуването им.